Stowarzyszenie Drukuj Email

 

Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SIENNIE

PROJEKT 

Od chwili powstania: wiosną 2003r. do dziś: wiosna 2014r., Stowarzyszenie wygrało blisko 50 konkursów ofert dla NGO odważnie sięgając po fundusze:

1) Gminy Wągrowiec

2) Miasta Wągrowiec

3) Powiatu Wągrowiec

4) Województwa Wielkopolskiego:

·         Departamentu Sportu i Turystyki

·         Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

·         Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

·         Departamentu Ochrony Środowiska

5) Wojewody Wielkopolskiego

·         Kuratorium Oświaty

·         Departament Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Przekształceń  

                      Własnościowych

·         Departament Spraw Społecznych

6) Ministerstwa Sportu i Turystyki

·         Departament Sportu Powszechnego

7) Ministerstwa Edukacji Narodowej

·         Departamentu Wyrównywania Szans

·         Biura do Spraw Młodzieży

8) Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Warszawa

9) Polsko-Niemiecka Wymiany Młodzieży Warszawa

10) Fundacji Wspomagania Wsi Łódź

11) Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Warszawa
 

Zadania konkursowe realizowane przez Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

w Siennie w latach 2010 – 2013

 

 

biegi1.gif - 33.00 KbSienneńskie Biegi Przełajowe, impreza z 21 letnią tradycją, liczba uczestników w latach 2010-2013 łącznie ponad 3600 biegnących w przedziale wiekowym od 5 do 80 lat, łącznie 45 szkół różnego typu i instytucji, także niepełnosprawni, w roku 2013 wprowadzono nową klasyfikację drużynową WSI GMINY WĄGROWIEC, 11 wsi zgłosiło swój udział. Koszt imprezy, to rokrocznie około 12.000 zł, źródła finansowania: Województwo Wielkopolskie Departament Sportu i Turystyki, Gmina Wągrowiec, Powiat Wągrowiecki, LGD Dolina Wełny oraz Sponsorzy indywidualni, od 2013r także Wlkp. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizator: od 1992r. do 2002r. Szkoła Podstawowa w Siennie, od 2003r. do chwili obecnej Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie. Cel główny promocja zdrowia i aktywności ruchowej

 biegi 1.jpg - 306.21 Kb biegi.jpg - 137.21 Kb


j04301371.png - 53.13 KbLato na wsi
wypoczynek letni realizowany od 2008r. w formiedwutygodniowych  półkolonii, w latach 2010 – 2012 programem objęto 240 dzieci z terenu Gminy Wągrowiec, źródła finansowania w tych latach: Gmina Wągrowiec, Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświatyoraz lokalni przedsiębiorcy i sponsorzy indywidualni.


 park linowy.jpg - 45.53 Kb statek.jpg - 34.53 Kb

W roku 2013 program półkolonii przekształcono w cykl zajęć rekreacyjno-sportowych Sport na wsi, to nie tylko zdrowie! Pozyskana dotacja z konkursu „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” wystarczyła na zatrudnienie w okresie lipiec-październik 2013 trzech animatorów sportowych, którzy trzy razy w tygodniu po 3 godziny prowadzili zajęcia dla dzieci na nowopowstałym boisku sportowym w Siennie. Zakupiono również sprzęt sportowy. Programem objęto blisko 100 dzieci. Źródło finansowania: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

wstga.jpg - 23.34 Kb medale.jpg - 24.29 Kb 
 

obraz2.jpg - 6.20 KbOrganizacja II, III i IV Gminnego Turniej Piłki Nożnej ORLIKÓW o Puchar Wójta Gminy Wągrowiec w kategorii Szkół Podstawowych, dofinansowanie z Gminy Wągrowiec, w turnieju w latach 2010 -2012 wzięło udział 18 12-osobowych drużyn oraz około 100 kibiców. Celem programu była zdrowa rywalizacja, wpajanie młodzieży zasad fair play w sporcie oraz przeciwdziałanie agresji kibiców. Turniej odbywał się w Kobylcu na ORLIKU 2012

 
 dziewczyny.jpg - 111.75 Kb orlik.jpg - 31.53 Kb

 W 2010r. stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty edukacyjne, finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament PROW w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, były to:

 

„Na ścieżkach Przygody z Przyrodą”doposażyliśmy szkołę w sprzęt badawczy (mikroskopy, lornetki, lunety ornitologiczne), zatrudniono na pół roku przyrodnika, który prowadził z 20-osobową grupą dziećmi zajęcia terenowe.

http://www.gminawagrowiec.pl/Aktualnosci/Odnowa-Wsi-Sienno-po-Wielkopolsku-!.aspx

 

cieka1.jpg - 32.13 Kb cieka.jpg - 29.82 Kb

„Świeci się w świetlicy” zajęcia z animacji teatralnej dla 26 dorosłych i 30 dzieci, doposażenie szkoły w sprzęt nagłaśniający

http://www.gminawagrowiec.pl/Aktualnosci/Odnowa-Wsi-Sienno-po-Wielkopolsku-!.aspx

 

dyplom.jpg - 112.15 Kbgosposie.jpg - 64.71 Kb


wjt.jpg - 64.71 Kb

Marzec-czerwiec 2011r. stowarzyszenie zrealizowało cykl „Zajęć z nauki pływania dla 45 uczniów klas IV-VI SP Sienno” finansowany z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu 20 uczniów zdobyło karty pływackie.
sam_1321.jpg - 81.73 Kb sam_1330.jpg - 99.64 Kb


 

bezpieczna szkoa.jpg - 141.93 Kb Lipiec-październik 2013,„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, to tytuł programu ogłoszonego przez MEN  w ramach ROKU BEZPIECZNEJ SZKOŁY. Nazwa własna zadania: Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem, Celem była integracja 45 uczniów klas szóstych czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Wągrowiec, nim rozpoczną wspólną naukę w gimnazjum. Zadanie realizowane w formie atrakcyjnych wycieczek, wspólnych warsztatów i spotkań. Źródła finansowania MEN.


Nie wystarczy tylko chcieć – trzeba też coś od siebie dać. Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie to prężna organizacja pozarządowa. Jej członkowie nie czekają na gotowe rozwiązania. Sami skutecznie zarzucają wędkę. Ostatnio Stowarzyszenie uzyskało 35 tysięcy złotych na rozwój aktywności społeczności lokalnej.


Organizacja powstała w 2003 roku. Kiedy ważyły się losy szkoły podstawowej w Siennie, grupa nauczycieli i miłośników tej placówki zawiązała Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Cel instytucji zakłada wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sienno. Codzienne funkcjonowanie organizacji przekłada się głównie na wzmacnianie Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wujka w Siennie, dbałość o rozwój kulturalny i społeczny mieszkańców wsi czy inicjowanie poszerzania infrastruktury Sienna. To dla mieszkańców wsi i okolic Stowarzyszenie robi najwięcej.

Przy szkole funkcjonuje mała świetlica. Choć wymaga ona od lat remontu i przystosowania do realizowanych w niej działań, obiekt tętni życiem. Mają tam próby dwie szkolne grupy teatralne: Łapu – capu i Łapserdaki. – Aktywność i zaangażowanie dzieci zainspirowały rodziców do własnej aktywności teatralnej – opowiada pani Małgorzata Jazgar, prezes Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. – Dwa lata temu z okazji Mikołajek w wielkiej tajemnicy przed dziećmi przygotowano dwa spektakle słowno-muzyczne. Nazwano je Wieczorem Bajek. Dwudziestu dorosłych przygotowało widowisko, na które ściągnęli nawet mieszkańcy okolicznych wsi.
Namiastka teatru, mająca swą siedzibę w przyszkolnej świetlicy, jest elementem kształtującym kulturę. Przypomina ona również o tradycjach Sienna opisanych choćby w jedenastym tomie „Ludu Polskiego” – dzieła Oskara Kolberga, polskiego etnografa. Tutaj odbywają się organizowane przez Stowarzyszenie już od blisko ośmiu lat, imprezy artystyczne Sienneńskie Klimaty, na stałe wpisane w kalendarz powiatu wągrowieckiego.
Doceniając rolę świetlicy Stowarzyszenie z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” pozyskało środki finansowe na rozwój teatralnych pasji młodych i dorosłych. W grudniu 2010 roku zakupiono rekwizyty i przybory teatralne – kurtyny, stroje, stelaże do upinania dekoracji. Ponadto świetlica wzbogaciła się o profesjonalny sprzęt nagłaśniający, lampy oświetleniowe oraz dwa duże wentylatory poprawiające komfort aktorów i widzów. Nie zapomniano o działaniach mających bezpośrednio wzmocnić zainteresowanie sztuką teatralną. Grupa młodzieży pojechała do teatru i za kulisami spotkała się z profesjonalnymi aktorami. Na bazie tych doświadczeń powstanie spektakl, który premierę będzie miał 14 stycznia. Wszystkie działania składają się na projekt „Święci się w świetlicy”.
W nazwie stowarzyszenie pojawia się słowo kultura. Otóż nie tylko artystyczne walory regionu są ważne dla członków tej organizacji pozarządowej. Kładzie ona nacisk również na umiejętne i efektywne wykorzystanie wartości środowiska naturalnego. Sienno to wieś położona w gminie Wągrowiec. Jest to stały teren siedliska żurawi czy żeremia bobrów. Występuje tutaj dębina z kobiercem zawilców, obszary bagienne i naturalne zbiorniki wodne. Dla wykorzystania, w celach edukacyjnych i zdrowotnych, tych przestrzeni zielonych, w 2009 roku z środków własnych samorządu, stworzono w pobliskim lesie pierwszą w gminie ścieżkę pieszo-rowerową. Składa się ona z dwunastu tablic przybliżających zwiedzającym rolę lasu, jego mieszkańców i zależności między nimi. Duże zaciekawienie obiektem okazywali mieszkańcy Sienna, wsi sąsiadujących, a nawet przybyli z daleka turyści. W lesie organizowano również zajęcia lekcyjne. – Niestety, po półtora roku użytkowania z niepokojem dostrzegamy słabnące zainteresowanie ścieżką – komentuje pani Małgorzata Jazgar. Chcąc w pełni wykorzystać tkwiący w ścieżce potencjał, postanowiono rozbudować jej ofertę.
Stowarzyszenie napisało wniosek projektowy i znów uzyskało dofinansowanie dla akcji „Na ścieżkach Przygody z Przyrodą”. Większą frajdę odwiedzającym to miejsce będzie sprawiała możliwość nie tylko usłyszenia głosu żurawia, ale i może dostrzeżenia go wśród roślinności – dodaje pani prezes Stowarzyszenia. Uzyskane pieniądze zostały w grudniu 2010 roku przeznaczone na zakup sprzętu badawczego i pomocy dydaktycznych, takich jak np. lunety i lornetki ornitologiczne, kompasy, mikroskopy z oprzyrządowaniem. Te wszystkie elementy będą wspierać funkcjonowanie przyświetlicowego Młodzieżowego Klubu Odkrywców Przygody z Przyrodą. Dodatkowo Stowarzyszenie zaplanowało zorganizowanie konkursu „Mam pomysł na grę terenową”. Później opracowana będzie trasa gry odbywającej się na terenie ścieżki. O obszar będą dbali uczniowie Szkoły Podstawowej w Siennie i osoby zainteresowane. Na wiosnę młodzież chce odmalować znajdujące się tam ławeczki i uprzątnąć teren po zimowym zastoju.
Ten projekt to dobry przykład nie tylko troski o środowisko i edukację, ale również wpajania najmłodszym dbałości o dobro wspólne. Stworzono kolejną szansę do integracji międzypokoleniowej: dziadek ma doskonałe miejsce do spaceru z wnuczką. Co ważne – oboje w tym czasie zażywają ruchu na świeżym powietrzu.
Sienneńskie Biegi Przełajowe – impreza sportowa grupująca przedstawicieli blisko 40 szkół z województwa i przyjaciół, dwutygodniowe półkolonie w ramach projektu „Lato 2008 na wsi” realizowane też w 2009 i 2010 roku – to tylko nieliczne z działań Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Rzetelność, doskonała koordynacja pracy i troska o dobro wspólne to główne atuty członków organizacji. Okazuje się, iż w Siennie i okolicach mieszkają oraz pracują ludzie prężnie działający na rzecz rozwoju lokalnego. Wzorzec swojej postawy zaczerpnęli oni pewnie z miejscowej historii. W końcu ponoć sam Napoleon spędzał w Siennie czas spożywając śniadanie pod lipą. (AG)
źródło http://regiony.ngo.pl/wiadomosc/616829.html