Regulamin biegów Drukuj Email

 


                                  REGULAMIN
XX JUBILEUSZOWYCH SIENNEŃSKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH,  SIENNO 2012

1.CEL: Popularyzacja masowego biegania i zdrowego trybu życia.
2.ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie  
3. PARTNER: Szkoła Podstawowa im.ks. Jakuba Wujka w Siennie
4. SPONSORZY: Urząd Gminy w Wągrowcu, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
5.TERMIN I MIEJSCE: 05 października 2012r.-godz 9.00-tereny przy Szkole Podstawowej im.ks. Jakuba Wujka w Siennie
6.UCZESTNICY: każdy, kto nie ma przeciwwskazań lekarskich.
7.Jeśli wystąpi zainteresowanie , przewidujemy kategorię dla dorosłych .
8.Dopuszczamy start zawodników niepełnosprawnych po wcześniejszym potwierdzeniu.
9.Wymagany dokument potwierdzający wiek uczestnika.
10.Wszyscy uczestnicy biegów i opiekunowie mogą skorzystać z nieodpłatnego ,ciepłego posiłku (grochówki) .
11.Grochówka będzie wydawana po ukończeniu kolejnych biegów.
12.Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo zmiany regulaminu zawodów.
13. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
14.
Uczestnicy zobowiązani są posiadać karteczkę z danymi osobowymi (imię nazwisko, rocznik, nazwa szkoły, instytucji) opieczętowaną przez placówkę, którą reprezentuje. Obowiązek ten dotyczy także uczestników indywidualnych. Karteczkę należy oddać na mecie po ukończeniu biegu. Brak kartki powoduje dyskwalifikację zawodnika.

Uwaga. Szkoły stanowiące zespoły szkół w klasyfikacji drużynowej punktują rozłącznie.

NAGRODY:
I. INDYWIDUALNE: 
  za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach (nagroda rzeczowa, medal, dyplom)
II. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GENERALNA
1. Szkoły podstawowe: punktuje pierwsza 20 w każdej kategorii wiekowej (chłopcy i dziewczęta):

I miejsce – 25 punktów XI miejsce – 10 punktów
II miejsce – 22 punkty XII miejsce – 9 punktów
III miejsce – 20 punktów XIII miejsce – 8 punktów
IV miejsce – 18 punktów XIV miejsce – 7 punktów
V miejsce – 16 punktów XV miejsce – 6 punktów
VI miejsce – 15 punktów XVI miejsce – 5 punktów
VII miejsce – 14 punktów XVII miejsce – 4 punktów
VIII miejsce – 13 punktów XVIII miejsce – 3 punktów
IX miejsce – 12 punktów XIX miejsce – 2 punktów
X miejsce – 11 punktów XX miejsce – 1 punktów


2. Gimnazja: punktują dziewczęta i chłopcy w poszczególnych kategoriach wiekowych. Punktacja taka sama jak w szkołach podstawowych.

ZGŁOSZENIA GRUP NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 02.10.2012R. DROGĄ MAILOWĄ ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), FAKSEM (672620689), telefonicznie (672620689) lub osobiście w dniu zawodów (W PRZYPADKU ZGŁOSZEŃ INDYWIDUALNYCH). Podanie jednak zgłoszenia z wyprzedzeniem ułatwi nam oszacowanie potrzebnej ilości grochówki, tak, by starczyło jej dla wszystkich uczestników.
                 

 


PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 9.00  Uroczyste otwarcie Biegów
Godz. 9.15  Obejście trasy biegów
Godz.9.30   Rozpoczęcie Biegów


Godzina         Dystans biegu                 Biegnący z podziałem na płeć                Rocznik
                                                              dziewczęta chłopcy 
SZKOŁY PODSTAWOWE
9.30                500 metrów                              tak -                                  2005/04
9.45                500 metrów                                 - tak                               2005/04
9.55                500 metrów                              tak -                                  2003/02
10.05              500 metrów                                 - tak                               2003/02
10.15            1000 metrów                              tak -                                  2001/00
10.30            1000 metrów                                 - tak                               2001/00
GIMNAZJA
10.45            1000 metrów                              tak -                                  1999/98
11.00            1500 metrów                                 - tak                               1999/98
11.15            1000 metrów                              tak -                                  1997
11.30            1500 metrów                                 - tak                               1997
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
11.45            1500 metrów                              tak -                                  1996/93
12.00            2000 metrów                                 - tak                               1996/93
STARSI
12.15            2000 metrów                              tak -                                  1992-57
                    2000 metrów                                 - tak                               1992-57
12.30            1000 metrów                              tak -                                  1956 i starsze
                    1000 metrów                                 - tak                               1956 i starsi
NIEPEŁNOSPRAWNI -  poruszających się na wózkach, lub z zaburzeniami ruchu, pozostali biegną w poszczególnych kategoriach wiekowych z pozostałymi

11.00           trasa specjalna                             tak - 
                                                                        - tak           
         
Wręczanie nagród będzie odbywało się w następujący sposób:
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
szkoły podstawowe: po zakończeniu biegów w tej kategorii, około godzina 11.00,
gimnazja: po zakończeniu biegów w tej kategorii, około godzina 12.00,
szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli: po zakończeniu biegów, około godzina 13.00
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Po rozdaniu dyplomów i nagród w klasyfikacji indywidualnej gimnazjów

W zależności od liczebności uczestników w poszczególnych kategoriach dopuszcza się możliwość łączenia biegów w celu przyspieszenia zakończenia imprezy oczywiście z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców (ze względu na odwozy)
Organizator zastrzega sobie prawo – w sytuacji wyższej konieczności - zmiany regulaminu Biegów.