Patron szkoły Drukuj Email

         Patron naszej szkoły – jezuita ks. Jakub Wujek (1541-1597)

  Nauczyciel, wychowawca, rektor kolegiów jezuickich, wiceprowincjał zakonu w Polsce, filozof, teolog, znawca retoryki, polemista, autor wielu publikacji. Nasz ziomek, urodzony w Wągrowcu, w zamożnej i religijnej rodzinie ławnika sądowego Macieja i Elżbiety Wujek. Wychowanek przyparafialnej szkoły cysterskiej w Wągrowcu i szkoły humanistyczno - reformacyjnej A. Winklera we Wrocławiu. Absolwent Akademii Krakowskiej wydziału Sztuk Wyzwolonych, także Kolegium Wiedeńskiego ze stopniem magistra filozofii oraz słuchacz teologii Collegium Romanum, indywidualne studium teologii wieńczy złożeniem doktoratu w Pułtusku. Władał biegle językiem niemieckim, greckim, łaciną, znał też hebrajski. Był wspaniałym kaznodzieją, organizował kolegia jezuickie dla chłopców oraz placówki zakonne w Poznaniu, Siedmiogrodzie, pracował w Pułtusku, był też rektorem w Wilnie. Przez pewien czas zajmował się nauczaniem i wychowaniem bratanków prymasa Polski Jakuba Uchańskiego, później opiekę nad synami powierzył mu król Stefan Batory. Pracę wychowawczą łączył z naukową, wydał drukiem w języku polskim 32 prace, w tym:
• dzieła przeciw innowiercom,
• zbiory kazań „Postylle”
• tłumaczenia (katechizmów, książeczek: Tomasza a Kempis i papieża Innocentego III)
• najważniejszy dla Polaków przekład Biblii z łaciny na język polski.
        Pracował do ostatnich chwil swego życia, zmagając się przez wszystkie lata ze słabością fizyczną i skłonnością do gruźlicy płuc. Oddany Ojczyźnie i Kościołowi, sumienny, wytrwały, otwarty na dialog, jednak broniący zawsze swych przekonań i wiary, szukający prawdy i dobra ludzi, jest dla nas wspaniałym przykładem na drodze życia i edukacji.
 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI  KSIĘDZA JAKUBA WUJKA, Sienno listopad 2009

KLASA IV
1. Angelika Głos
2. Grzegorz Januchowski
3. Jakub Lewandowski i Marcin Kozubek
KLASA V
1. Kinga Głowska
2. Róża Lachmann
3. Monika Pawłowska
4. Sandra Urbańska, Agnieszka Politowska, Adrian Wesela, Michał Niechniedowicz
KLASA VI
1. Tomasz Pawlak
2. Martyna Deja
3. Kamila Urbańska i Weronika Nowicka
                                Gratulujemy!!!