Nadanie sztandaru Drukuj Email


Poświęcenie i nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Siennie


2008-11-19

W dniu 09.11.2008r. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wągrowcu odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im.ks. Jakuba Wujka w Siennie.
Wchodząc do klasztoru zaproszeni goście przenieśli się w czasy księdza Wujka. Krużganki przeobraziły się w uliczki dawnego Wągrowca, po których przechadzali się "bracia cystersi, mieszczanie oraz przekupki". Powietrze wypełniał zapach domowego chleba  i miodu, kiszonych ogórków i domowego smalcu. Każdy, kto miał ochotę, mógł spróbować wiktuałów przygotowanych przez rodziców. Wspomnieć należy, że już od niedzielnego poranka, do późnych godzin wieczornych w poniedziałek szkoła była otwarta dla licznie przybyłych zwiedzających.
 
Poświęcenie sztandaru nastąpiło podczas nabożeństwa ekumenicznego. Pastor Fryderyk Tegler podczas homilii przekazał społeczności szkolnej oraz wszystkim przybyłym błogosławieństwo od Ojca Świętego Benedykta XVI. Głos zabrała także Pani Profesor Anna Wolff-Powęska, która w Swoim wystąpieniu nawiązała do symboliki sztandaru na przestrzeni dziejów, jego znaczenia podczas walk niepodległościowych oraz dzisiaj, jako symbolu tradycji i umiłowania Ojczyzny. Opowiedziała zgromadzonym o znamienitym Patronie szkoły, wspaniałym symbolu Ziemi Wągrowieckiej, księdzu Jakubie Wujku i znaczeniu Jego dzieła dla mowy ojczystej.
 
Poświęcony sztandar z rąk Fundatorów – Rady Rodziców – odebrała Pani Dyrektor Małgorzata Jazgar, która przekazała go Uczniom. Był to bardzo podniosły i wzruszający moment. 
 
Po błogosławieństwie uczestnicy ceremonii mogli obejrzeć piękne widowisko artystyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli sienneńskiej podstawówki. W programie gościnnie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu oraz zaprzyjaźnieni muzycy z Poznania. Wystąpiła także Pani Kerstin Harms z Gminy Zbiorczej Scharnebeck, która zachwyciła wszystkich piękną grą na trąbce.
 
Po części artystycznej uroczystość przeniesiona została do Ośrodka WIELSPIN. Tam, po uroczystym obiedzie głos zabrali znamienici Goście. Wręczono statuetkę Przyjaciela Szkoły Pani Profesor Annie Wolff-Powęskiej. Szkoła otrzymała z rąk Pana Burmistrza Statuetkę Księdza Jakuba Wujka. Z rąk Burmistrza Zbiorczej Gminy Scharnebeck projektor multimedialny, piłkę i gwizdek. Pani Profesor ofiarowała Gronu Pedagogicznemu ekspres do kawy, a Pastor Tegler dla wszystkich dzieci słodycze i kalendarze w języku polskim. Ponadto szkoła otrzymała z rąk Pani Kerstin Harms piękne wydanie biblii rodzinnej.
 
Wpłynęły też listy gratulacyjne od Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Starosty Powiatu Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Burmistrza Wągrowca Stanisława Wilczyńskiego, Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka, Dyrektorów Szkół oraz Rady Rodziców.
 
 
W uroczystości wzięli udział Absolwenci Szkoły Podstawowej w Siennie, dawni nauczyciele na czele z Dyrektorem Seniorem Panem Eugeniuszem Łukaszewskim. Zabawa z udziałem Pana Krzysztofa Koniarka trwała do późnych godzin nocnych. Gratulacjom nie było końca.
 

W uroczystości udział wzięli:
 
 
Kapłani:
 
• Pastora Fryderyka Teglera z Scharnebeck
 
Księdza Andrzeja Białczyka Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnieńskiej
 
Ojciec Superior Jezuita Andrzej Lemiesz, Proboszcz  p.p.w. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy
 
Ksiądz Dziekan Piotr Kalinowski
 
Ksiądz Proboszcz Zbigniew Szyk
 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Trzemżalski
 
Ksiądz Wikariusz Marek Salwa
 
Poseł PSL na Sejm RP Pan Stanisław Kalemba
 
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Pani Arleta Nowak
 
Starosta Powiatu Wągrowieckiego Michał Piechocki
 
Burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński
 
Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak
 
Członkowie Rady Powiatu  na czele z przewodniczącym Panem Krzysztofem Migasiewiczem oraz Rady Gminy z Panem Michałem Nogalskim
 
Delegacja z Scharnebeck w składzie:
 
Burmistrz Gminy Zbiorczej Scharnebeck Pan Karl Todter
 
Pani Brygitte Haidelmann Przewodnicząca Komisji Szkolnej Z. G. Scharnebeck
 
oraz Pani Kerstin Haras
 
Uroczystość zaszczycili również:
 
Panią Profesor Annę Wolff-Powęską
 
Pana Profesora Eberharda Schulza
 
Pan Zbigniew Haydrych
 
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Wągrowiec
 
Pracownicy GZOPO
 
Dyrektorzy ośrodków kultury i pracy pozaszkolnej z tereny miasta i gminy Wągrowiec
 
Dyrektorzy, Prezesi i Komendanci służb mundurowych jednostek, instytucji i organizacji pozarządowych oraz właściciele firm na co dzień współpracujący i wspomagający szkołę.
 
Przyjaciele z Luneburga na czele z Panem Helmutem Harnaitem
 
Przybyli z całej Polski Absolwenci SP Sienno
 
Nauczyciele - emeryci niegdyś pracujący w SP Sienno na czele z wieloletnim Dyrektorem Seniorem Panem Eugeniuszem Łukaszewskim
 
Mieszkańcy wsi obwodu SP Sienno tzn. Mieszkańcy Czekanowa, Długiej Wsi, Łęgowa, Przysieczyna, Sienna i Sieńska na czele z Paniami i Panami Sołtysami
 
Licznie przybyła społeczność SP Sienno tzn. Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, Rodzice i Dziadkowie, pracownicy obsługi oraz  Uczniowie
 
Parafianie oraz mieszkańcy Wągrowca i okolicy
 
Artyści i ekipa wspomagającą oprawę uroczystości
 
Poczty sztandarowe szkół ( SOSW w Wągrowcu oraz SP nr 3 w Wągrowcu)
 
Media
 
 
 
Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania Wszystkim Ludziom Dobrej Woli i Wielkiego Serca, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do spełnienia naszych marzeń. Kiedy podczas podniosłych uroczystości dostrzeżecie radośnie łopoczący na wietrze nasz sztandar, pomyślcie z dumą, że łopocze także dzięki Wam.
Serdecznie dziękuję,
 
Małgorzata Jazgar, Dyrektor Szkoły