Chwila refleksji Drukuj Email

PerełkiJana Pawła II
Jeżeli człowiek uznaje swoją słabość
i niemoc wobec zła,
a równocześnie ufa mocy Boga,
odniesie zwycięstwo.
Miłosierny Bóg będzie jego mocą
i warownią, osłoną i wybawcą.

   Z audiencji generalnej, Watykan, 2003r.


              alt


Okruchy mądrości

         „Owocem ciszy jest modlitwa.

Owocem modlitwy jest wiara.

Owocem wiary jest miłość.

Owocem miłości jest służba.

Owocem służby jest pokój”.

                        (Matka Teresa z Kalkuty)

 

 

„ Są ludzie, którzy nigdy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże”.  
                                                                                                                                      
(Buck Pearl)

 

 

„ Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie”.
                                                                                                                                    (Simone Weil)alt
ZAPROSZENIE DO WIELKIEGO POSTU
ZAPROSZENIE NA PUSTYNIĘ
ZAPROSZENIE DO WEJŚCIA W GŁĄB SIEBIE

 

W tym świętym czasie powrotu do Ciebie,
Gdy dajesz łaskę pokuty,                                                        altaltalt
O miłosierdzie błagamy z nadzieją
I zło naprawić pragniemy.

                                    z liturgii godzin


święty

alt

Uroczystość Wszystkich Świętych - a więc nie tylko kanonizowanych, ale także zapomnianych, nie znanych, nigdzie nie meldowanych.
Nie przeszkadzali Bogu. Usunęli się w cień, stali się niewidoczni - aby sam Bóg mógł przez nich działać.
Każdy święty jest dowodem na istnienie niewidzialnego Boga.

Rola świętych polega na ukazaniu jak słowa Ewangelii winny być realizowane w życiu, na ukazaniu piękna tych słów. Każdy z nich jest komentarzem przynajmniej do jednego wersetu Ewangelii.

www.kerygma.plMODLITWA RÓŻAŃCOWA RATUJE CIEBIE I ŚWIAT PRZED UTRATĄ WIARY
I ODEJSCIEM OD BOGA DO PIEKŁA


Jest to modlitwa ucząca cierpliwości

 

Jeśli się modlisz, umiej czekaćalt
Najczęściej modlimy się wtedy, kiedy modlitwa przynosi nam radość, spokój, albo kiedy chcemy cokolwiek wyprosić dla siebie.
Szybko zniechęcamy się, jeżeli jesteśmy nie wysłuchani. Tymczasem ten, który się modli, musi zaczekać.
Jak często to, o co prosimy, w przyszłości dojrzewa. Poza tym modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim trwanie przy Bogu, nawet wtedy kiedy wydaje się to beznadziejne.
Jezus wyraźnie mówi, że weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą są przy Nim.
Właśnie wtedy, kiedy mówi o cierpliwej, wytrwałej modlitwie, stawia pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie.
Pragnie spotkać się z tymi, którzy się modlą, zwłaszcza jeżeli są powołani w szczególny sposób — do modlitwy.
Nie zapominajmy jednak słów Jezusa: "O cokolwiek prosić będziecie..." A więc mamy się modlić nawet o to najmniejsze.
W ten sposób okazujemy Bogu swoją ufność. Biegniemy do Niego jak dzieci do ojca.
Taką cierpliwą, wytrwałą modlitwą jest różaniec. Kiedy powtarzamy „Zdrowaś Maryjo", to tak, jakbyśmy nieustannie trzymali się ręki Matki Boskiej, a kiedy wymawiamy imię Jezus — jakbyśmy wciąż pukali do drzwi Jego domu.

* * * * *

Zaczekaj
Kiedy się modlisz — musisz zaczekać
wszystko ma czas swój
wiedzą prorocy
trzeba wciąż prosząc przestać się spodziewać
niewysłuchane w przyszłości dojrzewa
to niespełnione dopiero się staje
Pan wie już wszystko nawet pośród nocy
dokąd się mrówki nadgorliwe spieszą
miłość uwierzy przyjaźń zrozumie
nie módl się skoro czekać nie umiesz

Ks. Jan Twardowski

 

www.kerygma.pl
Potrzeba pomocy!!!


Dawać, pożyczać,odprowadzać, spotykać,odwiedzać, pomagać, opiekować się służyć-poświęcać swoje pieniądze, swój czas, siebie samego
;
nie dlatego, że ci oddadzą, zwrócą, oddadzą, zwrócą, zwrócą, odwiedzą, spotkają, pomogą zaopiekują się, usłużą, podziękują, wynagrodzą przydadzą się - poświęcą tobie swoje pieniądze, swój czas, siebie samych;
ale dlatego, że tak trzeba, powinno się, nie wolno inaczej (...), To jestprawdziwa miłość.                                                                                 ks. Maliński, Nasz chleb powszedni

 

TAJEMNICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu, przez Syna, w Duchu Świętym


Boże jesteś jak słońce
promieniem jest Twój Syn
a Duch Święty ciepłem i światłem
więc w Trójcy chwalimy Cię.

br. T.Ruciński

 
Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. Piotr Skarga (XVI/XVII w.)

"Pierwszego dnia po szabacie,

wczesnym rankiem,

gdy jeszcze było ciemno,

Maria Magdalena udała się do grobu

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu…"

J 20,1


Gdzie jesteś Panie?

Nie ma Go tu Zmartwychwstał!!!

Teraz jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Czy wierzysz w to?Tak mówi Pan:

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.
Z Księgi Proroka Joela
 


Czy Bóg jest godzień twojego postu?I oto nadszedł czas przemiany serc, czas odwrócenia się od tego co cielesne i zwrócenia się do tego co duchowe. I co zrobisz? alt

A Bóg czeka!

W poście chodzi o to, by poprzez gód fizyczny, ujawnił sie nasz głód duchowy, który zawiedzie nas na pustynię, gdzie czeka Bóg.

Aby Go usłyszeć, musisz odsunąć przyziemne pragnienia i to co cię rozprasza, odwraca od Niego twoją uwagę.

alt
Jednym z celów postu jest współczucie i troska dla ubogich.
Jeśli owocem mego postu nie będzie wsparcie potrzebującego i zbliżenie do Boga, to może pościłem nadaremno!

alt

POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE NIE MAJĄ NAS ĆWICZYĆ W DOSKONAŁOŚCI, 
 

TYLKO PRZYBLIŻAĆ  Do  PANA BOGA, PRZEMIENIAJĄC  NASZE ŻYCIE,
 ABY STAWAŁO SIĘ PIĘKNIEJSZE.    
 

                   

TRZY ELEMENTY POSTANOWIEŃ WIELKOPOSTNYCH

1.MODLITWA – chwila czasu dla Pana Boga każdego  dnia(stacja drogi krzyżowej, refleksja, lektura o t: religijnej, Pismo Święte,)

2. PRACA-NAUKA – relacje z bliźnimi, sumienność, pomocniczość też jałmużna dla ubogich

3. DOM – spotkanie z każdym domownikiem, spojrzenie każdemu przez chwilę w oczy, wdzięczność, uprzejmość, cierpliwość,
               czas dla człowieka-nie telewizora czy komputera !
Powstrzymanie się lub ograniczenie innych przyjemności.

 


Złote myśli


św. Jan Bosko

            Szczęsliwi, którzy potrafią śmiać się z samych siebie, będą mieli radość i zabawę przez całe życie.
            Szczęśliwi, którzy odróżniają owoce dojrzałe od niedojrzałych i potrafią czekać aż dojrzeją, zaznają słodyczy dojrzałości.
            Szczęśliwi, którzy pomyślą zanim zrobią i pomodlą się zanim pomyślą - unikną wielu przykrości i nieporozumień.
            Szczęśliwi, którzy wiedzą, że rozum, to dobra rzecz i starają się go urzywać - będą szli bezpieczną drogą.
            Szczęśliwi, którzy w swoim umyśle i sercu mają zderzaki jak wagony kolejowe - bardzo to ułatwi współżycie z drugimi.
            Sczęśliwi, którzy nawet w wygasłym ognisku, znajdują  żarzący się węgielek i zdołają go rozpłomienić w 
            nowe ognisko.
                                                             Najlepszym przyjacielem jest ten,
kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.
Boże Narodzenie

Wydarzenie w czasie, które stale się powtarza i trwa!

Bóg przyszedł na ziemię w postaci ludzkiej byś mógł wierzyć:
      - że możliwe jest, by w ciele twoim i bliźniego, mieszkał Bóg
      - że możesz przełamać twoje opory, uprzedzenia, względem drugiego człowieka, tak jak łamie sie opłatek
      - że jesteś Dzieckiem Boga i z wiarą możesz wołać: Tatusiu!
      - że miłość zawsze zwycięży, choćby była mała i delikatna jak Dzieciątko
      - że możesz nauczyć się być dobrym człowiekiem

zasłyszane
 


 
ADWENT
(poch.łac. ozn.przyjście)


      ADWENT LITURGICZNY                                                                                              ADWENT ŻYCIA
  
 Trwa 4 niedziele, jest czasem oczekiwania i przygotowania                                    Jest czasem przygotowania na powtórne
do Świat Bożego Narodzenia                                                                          przyjście Chrystusa na świat, również czasem
                                                                                                                przygotowania do śmierci.
cdn.

"UWAŻAJCIE NA SIEBIE, ABY WASZE SERCA NIE BYŁY OCIĘŻAŁE WSKUTEK OBŻARSTWA, PIJAŃSTWA I TROSK DOCZESNYCH, ŻEBY TEN DZIEŃ NIE PRZYPADŁ NA WAS ZNIENACKA, JAK POTRZASK".

ZASTANÓW SIĘ:
- JAK WYKORZYSTUJESZ CZAS DANY CI PRZEZ BOGA?
- CZY TO, CO NAJWAŻNIEJSZE, JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU W TWOIM ŻYCIU?
- jAK PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA?
- W JAKIM STOPNIU DBASZ O SWOJE CIAŁO A W JAKIM STOPNIU DBASZ O SWOJĄ DUSZĘ?