Rok Szkolny 2017/2018 Drukuj Email

 

 

Informuję, iż złożone przez Państwa wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie zostały rozpatrzone pozytywnie. Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte. Lista osób zakwalifikowanych dostępna jest w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do oddziału przedszkolnego

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02-17.04.2018 r. 07-18.05.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2018 r. 23.05.2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 23-27.04.2018 r. 24-30.05.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30.04.2018 r. 04.06.2018 r.

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych

 

L.p. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02-17.04.2018 r. 07-18.05.2018 r.
2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2018 r. 23.05.2018 r.
3

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego

kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

23-27.04.2018 r. 24-30.05.2018 r.
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

30.04.2018 r. 04.06.2018 r.

  img 1819img 1820

 


 

 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

odbędzie się w poniedziałek 4 września o godzinie 8.15

w kościele pw. św. Jakuba Apostoła - Fara.

Dojazd dzieci autobusem jak zwykle.

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

Nabór nierozstrzygnięty

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

 

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych

 

L.p. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.05–19.05.2017 05.06-12.06.2017
2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2017 14.06.2017
3

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego

kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

25.05-31.05.2017 16.06-22.06.2017
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

02.06.2017 23.06.2017

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Szanowni Państwo przedstawiamy listę kandytatów przyjętych i nieprzyjętych w procesie rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

 


Lista kandydatów przyjętych

Lista kandytatów nieprzyjętych

 

Dokumenty do pobrania dla rodziców zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego na Rok Szkolny 2017/2018

 

Wniosek Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do oddziału przedszkolnego

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03-21.04.2017 16.05-26.05.2017
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.04.2017 29.05.2017
3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 04.05-12.05.2017 30.05-05.06.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.05.2017 06.06.2017